Per 1 Januari 2021 worden geen Dag- en/of weekvergunningen meer verkocht voor 't Grenswater.