Reglement 't Grenswater H.S.V. "de Brasem".

1. Het is verboden zich voor zonsopgang en na zonsondergang aan het water te begeven of te vissen. Nachtvissen is dus niet toegestaan.

2. Barbecueën, kamperen, luide radio's, zwemmen of anderszins recreëren is niet toegestaan.

3. Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of begeleiders.

4. Alle afval zoals plastic, papier, blik, alle lokvoermiddelen enz. mogen niet op het terrein worden achtergelaten maar moet meegenomen worden.

5. Er mag gevist worden met maximaal twee hengels of werphengels.

6. Op het “kleine viswater” op het middenterrein mag alleen met de vaste hengel worden gevist, dus de werphengel is verboden. Hier mag men maximaal ½ kg voer in bezit hebben.

7. Per visdag mag men meenemen: Snoek groter dan 60 cm (1 Juni t/m eind Febr.) en baars.

8. Alle vis die gevangen wordt dient men met zorg te behandelen en direct terug te zetten !

9. Elke karpervisser moet een landingsnet en een onthakingsmat bij zich hebben en deze gebruiken. Bewaarzakken of leefnetten zijn niet toegestaan.

10. Ontsmetting van de wonden zijn verplicht. (bijv. Korda Carp Care Kit)

11. Vastloodsystemen zijn niet toegestaan. Maak gebruik van safetyrigs. Zorg ervoor dat de loodmontage over elke knoop kan glijden (bijv. bij gebruik van een shock leader)

12. Per 1 Januari 2020 is het gebruik van Dyneema of “gevlochten snoer” verboden.
Het gebruik van radiografische bestuurde voerboten is verboden.

13. Houd water voorradig om de vissen te bevochtigen op de onthaakmat en spoel deze na gebruik af.

14. Er mag niet verder dan 6 meter links en/of rechts van de gekozen visplaats worden gevist. Tevens mag men tot maximaal “het midden” van het viswater voeren en/of vissen.

15. Voor een visdag mag maximaal 2,5 kg voer worden verbruikt dit inclusief partikels. Het gebruiken of in bezit hebben van alle soorten noten en/of ongekookte granen is verboden.(kant-en-klaar partikels zijn wel toegestaan)

16. Een karpervisser die, om welke reden dan ook, zijn stek voor bepaalde tijd verlaat, is verplicht eerst zijn lijn(en) binnen te halen. Dus geen onbewaakte rodpods!

17. Markeren of verminken van de vissen is ten strengste verboden. Inbreuk hierop wordt zonder meer vervolgd.

18. De “VISpas” van HSV “de Brasem” te Arcen moet te allen tijde op vordering door gemachtigde controleurs of politie worden getoond. Jeugd -VISpashouders welke zijn uitgegeven door verenigingen aangesloten bij Sportvisserij Limburg, zijn gerechtigd in 't Grenswater te vissen.

19. De controleur behoudt zich het recht voor om uw visuitrusting en voer te controleren.

20. Ieder die zich niet aan deze voorwaarden houdt, wordt geacht zonder vergunning te vissen

21. Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het dagelijks bestuur van H.S.V. "de Brasem" te Arcen.

Bestuur H.S.V. “de Brasem” Arcen