Samenkomst om 10.00 uur
De wedstrijdcommissie wacht tot de voorzitter de vissers heeft toegesproken en de loting beginnen kan.
De situatie wordt besproken.