60 jarig jubileum HSV “de Brasem” Arcen 4 juli 2009.

Op 15 juli 2009 bestond onze vereniging 60 jaar. Dit feit werd gevierd op zaterdag 4 juli.
Door het bestuur was een feestcommissie in het leven geroepen. Deze bestond uit 5 leden te weten Rob Wienen, Jan van Laar, Ger Albers, Peter Voesten en Marc Janssen. Het feest bestond uit twee delen. Een jubileumwedstrijd en een feestavond. De jubileumwedstrijd begon met de samenkomst aan 't Grenswater. In totaal waren 36 vissers aanwezig. Er werd gevist van 11.00 uur tot 14.30 uur. Deze wedstrijd werd onderbroken door een pauze. In de pauze was er eten en drinken.
De uitslag. De eerste plaats werd veroverd door Harrie Kuijpers met 2070 gr. Sector winnaar was Ger Albers met 1480 gr. en Yves Ottenheym met 1460 gr. De dikste vis werd gevangen door Hartmut Badermann met 450 gr.

De feestavond werd gehouden in de tuin van café Rayer aan de kerkstraat. Hier stonden een drietal feesttenten opgesteld. Om 18.30 uur werd het openingswoord gehouden door onze voorzitter Thei Munsters en heette de 75 aanwezigen hartelijk welkom. Hierna werden de bekers uitgereikt aan de vissers die deze morgen de beste vangsten hadden behaald.
Direct hierna verscheen Hans Logtens voorzitter van de Sportvisserij Limburg. Hij had de Speld van Verdienste van de Federatie Limburg bij zich voor onze secretaris Harrie Kuijpers. Deze wist van niets en was totaal verrast. Na een toespraak van Hans werden de versierselen door hem opgespeld. De secretaris was natuurlijk zeer vereerd met deze toekenning.
Hierna kon begonnen worden met de barbecue die in deskundige handen was van Frans Rayer.
In het verleden zijn er nog meer personen geweest die zich zeer verdienstelijk opgesteld hebben voor de vereniging. Het bestuur had dan ook gemeend om deze personen op deze feestavond extra in het zonnetje te zetten en te benoemen tot Lid van Verdienste van onze vereniging. Deze personen zijn Hans Siemes, Thei v. Megen en Thei Janssen. Zij werden uitvoerig toegesproken door enkele huidige bestuursleden en kregen hierop de erespeld opgestoken. Hun eega kregen een dikke bos bloemen.
We mochten ons de hele dag verheugen op prachtig weer. Mede hierdoor was het een zeer geslaagde dag en werd er nog tot in de late uurtjes feestgevierd door de leden van onze vereniging.

 

 

 

De jubileumcommissie