Na 2 jaar geen feestavond meer te hebben gehouden werd deze dit jaar op 2 Sept. 2022 weer gehouden in ons clublokaal "de Arcense Herberg". Na het openingswoord van de voorzitter werd aangeschoven voor een buffet.
Dit jaar hadden we 3 jubilarissen. Dit waren Rob Wienen (niet aanwezig) en Erhard Burow, beiden 40 jaar lid en Theo van Megen 50 jaar lid. Zij werden uitvoerig toegesproken door onze voorzitter.
Hierna kwam de verrassing van de avond: Theo v. Megen en Thei Janssen werden benoemd tot erelid van onze vereniging. Beiden waren zeer vereerd en werden hiermee hartelijk gefeliciteerd door alle aanwezigen.
Ook de prijzen van de Koningswedstrijd van 2021 werden uitgereikt.
Afgesloten werd met een tombola.
Hieronder een collage van foto's van de gehele avond.

Het buffet staat gereed.

Rechts: Erhard Burow wordt toegesproken voor zijn 40 jarig jubileum en krijgt een oorkonde uitgereikt door de voorzitter.

Rechts: Theo v. Megen heeft nog de microfoon in de hand maar zal spoedig door de voorzitter toegesproken worden voor zijn 50 jarig jubileum.
Theo v. Megen en Thei Janssen worden geprezen voor hun jarenlange inzet voor de vereniging en worden benoemd tot erelid van HSV "de brasem". Zij laten blijken zeer verrast te zijn maar het ook een hele eer vinden deze titel te mogen dragen!
Met hun erelidmaatschap worden ze door de aanwezigen gefeliciteerd.

Onze ereleden van de vereniging: in het midden onze erevoorzitter Ger Albers, Links: Erelid Thei Janssen en recht: Erelid Theo v. Megen.

De koniginnen van de afgelopen 3 seizoenen krijgen hun trofee uitgereikt.

De drie koninginnen op rij.

Rechts: Jan en Bernd die de prijzen voor het koningsvissen van vorig jaar verzorgen.

Met als afsluiting nog een tombola.

De prijzen van het koningsvissen 2021 worden uitgereikt.
Video huldiging ereleden Theo v. Megen en Thei Janssen.
Video huldiging ereleden Theo v. Megen en Thei Janssen.