Onze feestavond werd dit jaar op 10 November 2017 gehouden in ons nieuwe clublokaal "de Arcense Herberg". Na het openingswoord van de voorzitter werd aangeschoven voor een warm buffet. Hierna werden alle uitslagen bekend gemaakt met de daarbij behorende trofeeën.
Daarna werden de prijzen uitgereikt van de Koningswedstrijd van dit jaar. De voorzitter hield een voordracht over voorvallen die gebeuren tijdens onze wedstrijden. Dit verhaal, op waarheid berustende feiten, werd door de aanwezigen erg gewaardeerd. Afgesloten werd met een tombola.