Onze feestavond werd dit jaar op 8 November 2019 gehouden in ons clublokaal "de Arcense Herberg". Na het openingswoord van de voorzitter werd aangeschoven voor een warm buffet. Hierna werden alle uitslagen bekend gemaakt met de daarbij behorende trofeeën.
Dit jaar hadden we 3 jubilarissen. Dit waren Günter Warias, 25 jaar lid, Theo Markus, 40 jaar lid en ons lid van verdienste Thei Janssen 50 jaar. Zij werden toegesproken door onze voorzitter.
Ook de prijzen van de Koningswedstrijd van dit jaar werden uitgereikt. Afgesloten werd met een tombola.
Hieronder een collage van foto's van de gehele avond.

Burghard Brauers de Metzger aus Walbeck levert al jaren een uitstekend warm buffet. Barbara haalt de folie van de schalen.

Alle trofeeën op een rij.

Koning 2019 met de wisselbeker.

Links Edwin Ritt behaalde de tweede plaats.

Dominik Fritsch won het Grenswatervissen met overmacht. Tevens ving hij daar de dikste vis, een karper van 13.850 gr.

Rechts Thei Janssen ving de dikste vis aan de Maas een snoekbaars van 3150 gr.
Het vangen van die dikste snoekbaars werd gefilmd door Paul Troost en kreeg hiervoor ook een klein aandenken.
Het was een druk feest met liefst 50 aanwezigen.

Günter Warias met zij vrouw Renate, 25 jaar lid.

Theo Markus 40 jaar lid.

Lid van verdienste Thei Janssen en zijn vrouw Bep worden uitgebreid toegesproken door haar zoon Marc voor het 50 jarig lidmaatschap.

Thei wordt gefeliciteerd door de aanwezigen, in dit geval door Sascha Sonnen.

Rechts de prijzen voor het Koningsvissen, dit jaar geregeld door Paul Troost en Edwin Ritt.

Na het uitreiken van de prijzen was het nog een gezellige boel.

Met als afsluiting nog een tombola.