Februari 2014

Sinds enige jaren zijn de vangsten op 't grenswater zeer matig. Met name voorn en brasem waren met de vaste hengel niet meer te vangen. Dit zag je ook terug bij de uitslagen van de wedstrijden van afgelopen seizoenen. Met de twee wedstrijden voor de dames werd zelfs uitgeweken naar visvijvers in de buurt. De wedstrijd voor de Arcense jeugd werd helemaal geschrapt.

Al met al geen gewenste situatie.

Wij hebben contact gezocht met Sportvisserij Nederland om de oorzaak van dit alles boven water te krijgen. Een mogelijkheid zou zijn om een visserijkundig onderzoek uit te laten voeren. Echter het water is groot, de bodem is erg ongelijk en er staan veel waterplanten in. Afvissen met de zegen (netten) is geen mogelijkheid. De oorzaak is dus moeilijk te achterhalen……

Het laatste jaar zijn er plannen gemaakt om het kleine water op het binnenterrein geschikt te maken voor het vissen met de vaste hengel. Dit is ook beter beheersbaar. Voorwaarde is wel dat er genoeg visplaatsen gemaakt kunnen worden en dat het afgesloten wordt van het grote water. Er zal dus gegraven moeten worden.

Deze plannen zijn voorgelegd aan de eigenaar van 't Grenswater. Dit is stichting het Limburgs Landschap. Zij zijn na overleg akkoord gegaan met de plannen.

Inmiddels zijn we zo ver dat het uitbaggeren en afsluiten van het water gerealiseerd zijn. Het afwerken van het terrein zal komende maanden ter hand worden genomen.

Voordat er vis uitgezet zal gaan worden op het nieuwe water zal dit eerst afgevist worden met de zegen of eventueel elektrisch. Inmiddels is dit gebeurd op zaterdag 8 Maart.

Op 2 April zijn de pootvis uitgezet. In totaal 120 kg voorn, brasem en enkele kleine kroeskarper.

Wij hopen met deze maatregelen een gezonde visstand tot stand te brengen en de vaste stok visser weer te mogen begroeten op onze visvijver.

De eerste wedstrijd werd op zondag morgen 4 mei gehouden. Om dit feit te vieren was er na afloop koffie met vlaai.

Het werk kan beginnen. Eerst natuurlijk het overleg.
Het grove werk is klaar.
Het afvissen kan beginnen.
De pootvis worden geleverd.
De verdere afwerking.
Onze eerste wedstrijd kon op zondag 4 mei worden gehouden.
Na afloop koffie met vlaai!