Afspraken gemaakt op de wedstrijdvergadering van 17 Maart 2017.

Koningsvissen:
Inleggeld € 15,- Prijzen kopen: Edwin Ritt/Paul Troost
Er worden 12 wedstrijden gehouden voor het Koningsschap, allen aan de Maas. 3 uur vissen.
12 maal vissen 10 maal tellen. Dagprijzen ter beschikking gesteld door het Clublokaal.
Er wordt gevist met de vrije hengel op 2 sectoren.
De wedstrijdcommissie beslist elke wedstrijd op welke nummers wordt gevist.

Grenswatervissen:
Inleggeld € 10,- Prijzen kopen: Theo Markus/Ger Albers
Er worden 6 wedstrijden gehouden, 5 maal tellen, 3 uur vissen
Er wordt in 3 sectoren gevist.
Op het kleine water 1 sector met de vaste hengel. Hengel + snoer maximaal 15 m.
Op het grote water 2 sectoren met de vrije hengel.
Maximaal ½ kg aangemaakt voer inclusief alles !

Herfstvissen:
Inleggeld € 10,- Prijzen kopen: Thei Janssen/Jan v. Hees
Er wordt 8 maal gevist aan de Maas, 7 maal tellen. 3 uur vissen.
Er wordt gevist met de vrije hengel op 2 sectoren.
De laatste wedstrijd wordt op zaterdag gevist, na afloop erwtensoep !

Teamvissen:
Geen inleggeld. Prijs: Etentje voor beste team incl. partner.
Er wordt 3 uur gevist aan de Maas met de vrije hengel.
Door loting wordt uit de aanwezige vissers teams gemaakt.
Elk team krijgt een aparte sector, ook door loting.

Overige:
Damesvissen.Inleg € 5,- Hengel 9,50m minus 2 stukken. Prijzen kopen:Rob Wienen/Marc Janssen
Jeugdvissen. Prijzen kopen: Marc Janssen/Rob Wienen
Visdag naar Rijkevoort 3 Sept. Prijzen kopen: Peter Voesten

Algemeen:
Voor alle onderlinge wedstrijden wordt gehandeld volgens ons “wedstrijdreglement”.
Dit reglement is bij alle wedstrijdvissers bekend en staat op de internetsite.
Wordt men opgedragen te wegen dan krijgt men direct de weegschaal overhandigd.
Na de wedstrijd dient deze weer ingeleverd te worden in het clublokaal.
Voor het winnen van de “dikste vis” beker, de “60+” beker en de beste snutter worden de gewichten opgeteld van de tellende wedstrijden van het Koningsvissen, het Grenswatervissen en het Herfstvissen.

Dagprijs-gewichten:

Koningsvissen:

1e 450
5e 1200
9e 2400
2e 1450
6e 800
10e 1300
3e 2040
7e 1300
11e 500
4e 1900
8e 880
12e 1540