Afspraken onderlinge wedstrijden HSV “de Brasem” 2023.

Koningsvissen:
Inleggeld € 15,- Prijzen kopen: Thei Janssen/Bernd Nemitz
Er worden 12 wedstrijden gehouden voor het Koningsschap, allen aan de Maas. 3 uur vissen.
12 maal vissen 10 maal tellen. Er wordt gevist met de vrije hengel op 3 sectoren.
De wedstrijdcommissie kan tussentijds het aantal sectoren wijzigen in samenspraak met de aanwezige vissers. De wedstrijdcommissie beslist elke wedstrijd op welke nummers wordt gevist.

Grenswatervissen:
Inleggeld € 5,- Prijzen kopen: Sascha Sonnen/Jan v. Hees.
Er worden 4 wedstrijden gehouden, 4 maal tellen, 3 uur vissen.
Er wordt in sectoren gevist.
Maximaal ½ kg aangemaakt voer inclusief alles!

Voorjaarsvissen:
Inleggeld € 10,- Prijzen kopen: Edwin Ritt/Paul Troost
Er wordt 8 maal gevist aan de Maas, 7 maal tellen. 3 uur vissen.
Er wordt gevist met de vrije hengel op 2 sectoren.

Teamvissen:
Geen inleggeld. Prijs: Etentje voor beste team incl. partner.
Er wordt 3 uur gevist aan de Maas met de vrije hengel.
Door loting wordt uit de aanwezige vissers teams gemaakt.
Elk team krijgt een aparte sector, ook door loting.

Damesvissen:
Damesvissen.Inleg € 5,- Hengel 9,50m minus 2 stukken. Prijzen kopen:Rob Wienen/Marc Janssen

Algemeen:
Voor alle onderlinge wedstrijden wordt gehandeld volgens ons “wedstrijdreglement”.
Dit reglement is bij alle wedstrijdvissers bekend en staat op de internetsite.
Wordt men opgedragen te wegen dan krijgt men direct de weegschaal overhandigd.
Na de wedstrijd dient deze weer ingeleverd te worden in het clublokaal.

Print versie