Afspraken onderlinge wedstrijden HSV “de Brasem” 2024.

Koningsvissen:
Inleggeld € 15,- Prijzen kopen: Edwin Ritt/Paul Troost
Er worden 12 wedstrijden gehouden voor het Koningsschap, allen aan de Maas. 3 uur vissen.
12 maal vissen 10 maal tellen. Er wordt gevist met de vrije hengel op 4 sectoren.
De wedstrijdcommissie beslist elke wedstrijd op welke nummers wordt gevist.

Grenswatervissen:
Inleggeld € 10,- Prijzen kopen: Sascha Sonnen/Joachim Boysen
Er worden 4 wedstrijden gehouden, 4 maal tellen, 3 uur vissen
Er wordt in sectoren gevist.
Maximaal ½ kg aangemaakt voer inclusief alles !

Voorjaarsvissen:
Inleggeld € 10,- Prijzen kopen: Thei Janssen/ Bernd Nemitz
Er wordt 9 maal gevist aan de Maas, 7 maal tellen. 3 uur vissen.
Er wordt gevist met de vrije hengel op 3 sectoren.

Teamvissen:
Geen inleggeld. Prijs: Vleespakket besteld bij Hegger
Er wordt 3 uur gevist aan de Maas met de vrije hengel.
Door loting wordt uit de aanwezige vissers teams gemaakt.
Elk team krijgt een aparte sector, ook door loting.

Damesvissen:
Inleg € 5,- Vaste hengel 9,50m, geen feeder of werphengel
Prijzen kopen: Rob Wienen/Marc Janssen

Algemeen:
Voor alle onderlinge wedstrijden wordt gehandeld volgens ons “wedstrijdreglement”.
Dit reglement is bij alle wedstrijdvissers bekend en staat op de internetsite.
Wordt men opgedragen te wegen dan krijgt men direct de weegschaal overhandigd.
Na de wedstrijd dient deze weer ingeleverd te worden in het clublokaal.Print versie