Arcen, 21 Sept. 2020.

Beste leden,

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het versturen van de rekeningen en herinneringen en het registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie.

Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in voor u?

Sportvisserij Nederland zal de contributie incasseren namens HSV “de Brasem” te Arcen.

De leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier. De leden die betalen per acceptgiro betalen € 5,- administratiekosten extra.
De leden die de machtiging tot automatische incasso hebben opgestuurd hoeven deze administratiekosten niet te betalen.

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe.

Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail:  ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon  0900-2025358 (€1,- per gesprek) .

Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie.

Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk  NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van H.S.V. “de Brasem” Arcen
info@brasem-arcen.nl

auf deutsch

Arcen, 21 Sept. 2020.

Liebe Vereinsmitglieder,

Die Mitgliederverwaltung spielt eine wichtige und sehr arbeitsintensive Rolle im Vereinsleben. Das Versenden von Rechnungen und Erinnerungen sowie das Registrieren der Zahlungen kosten unseren Verein viel Zeit, Geld und Energie. Der Vorstand hat daher beschlossen, den Service der Mitgliedschaftsverwaltung von Sportvisserij Nederland zu nutzen. Was genau bedeutet das für Sie?

Sportvisserij Nederland wird künftig den Beitrag im Namen des HSV „de Brasem“ in Arcen kassieren.

Mitglieder ohne automatischen Dauerauftrag erhalten Mitte November eine Rechnung mit einem Lastschriftsammelformular und einem Autorisierungsformular. Mitglieder, die per Lastschriftsammelformular bezahlen, zahlen zusätzlich 5 € Verwaltungskosten. Die Mitglieder, die die Autorisierung zur Lastschrift gegeben haben, müssen diese Verwaltungskosten nicht bezahlen.

Nach Zahlungseingang sendet Sportvisserij Nederland den VISpas direkt an Sie.

Dies bedeutet jedoch, dass Mitglieder, die Änderungen melden möchten, dies jetzt direkt an Sportvisserij Nederland per E-Mail: ledenadministratie@vispas.n l oder telefonisch unter 0900-2025358 (1 € pro Anruf) tun müssen.

Sportvisserij Nederland ist an Werktagen zwischen 09:00 und 17:00 Uhr erreichbar und kann eventuelle Probleme sofort lösen. Darüber hinaus besteht für unseren Verein jetzt immer Kontinuität in Bezug auf die Mitgliederverwaltung.

Bitte beachten Sie, dass für die Zahlung eine andere IBAN gilt, nämlich NL04INGB0650393872 zu Gunsten von Sportvisserij Nederland .

Mit freundlichen Grüßen,

Der Vorstand von H.S.V. "De Brasem" Arcen
info@brasem-arcen.nl